+90 (537) 355 51 48
Whatsapp
info@dengekimyevi.com
E-posta
Teklif İsteyin

Perkloretilen

Ürün Bilgileri

Zararlılık İfadeleri:
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri:
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi
yardım/bakım alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata
uygun şekilde bertaraf edin.

Kodu138-PERKLORETILEN
MarkaDenge Kimyevi Maddeler

Size özel hazırlanmış teklifleri kaçırmayın!

Referanslar

Çalıştığımız Başlıca Firmalar