+90 (537) 355 51 48
Whatsapp
info@dengekimyevi.com
E-posta
Teklif İsteyin

Oksalik Asit

Ürün Bilgileri

Zararlılık İfadeleri:
H302+H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde
zararlıdır.

Önlem İfadeleri:
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven kullanın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya
sigara içmeyin.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/
doktoru arayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata
uygun şekilde bertaraf edin.

Kodu134-OKSALIK-ASIT
MarkaDenge Kimyevi Maddeler

Size özel hazırlanmış teklifleri kaçırmayın!

Referanslar

Çalıştığımız Başlıca Firmalar