+90 (537) 355 51 48
Whatsapp
info@dengekimyevi.com
E-posta
Teklif İsteyin

İzopropil Alkol

Ürün Bilgileri

Zararlılık İfadeleri:
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Önlem İfadeleri:
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P210 Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateş
kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmek yasak.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/ havalandırma/ tutuşturucu/
malzeme kullanın.
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış bütün
giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla çalkalayın/duş alın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika
dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun
şekilde bertaraf edin.

Kodu122-IZOPROPIL-ALKOL
MarkaDenge Kimyevi Maddeler

Size özel hazırlanmış teklifleri kaçırmayın!

Referanslar

Çalıştığımız Başlıca Firmalar