+90 (537) 355 51 48
Whatsapp
info@dengekimyevi.com
E-posta
Teklif İsteyin

Hidrojen Peroksit

Ürün Bilgileri

Zararlılık İfadeleri:
H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H335-H336 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Rehavete veya baş
dönmesine yol açabilir.

Önlem İfadeleri:
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P221 Yanıcılarla karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış bütün
giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla çalkalayın/duş alın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika
dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU/ doktoru arayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun
şekilde bertaraf edin.

Kodu121-HIDROJEN-PEROKSIT
MarkaDenge Kimyevi Maddeler

Size özel hazırlanmış teklifleri kaçırmayın!

Referanslar

Çalıştığımız Başlıca Firmalar