+90 (537) 355 51 48
Whatsapp
info@dengekimyevi.com
E-posta
Teklif İsteyin

Trikloroetilen

Ürün Bilgileri

Zararlılık İfadeleri:
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.
H350 Kansere yol açabilir.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem İfadeleri:
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata
uygun şekilde bertaraf edin.

Kodu152-TRIKLOROETILEN
MarkaDenge Kimyevi Maddeler

Size özel hazırlanmış teklifleri kaçırmayın!

Referanslar

Çalıştığımız Başlıca Firmalar