+90 (537) 355 51 48
Whatsapp
info@dengekimyevi.com
E-posta
Teklif İsteyin

Metil Etil Keton

Ürün Bilgileri

DEPOLAMA: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz. İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru
bir şekilde muhafaza ediniz. Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.

Zararlılık İfadeleri:
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Önlem İfadeleri:
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P21 O lsı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateş
kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmek yasak.
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış
bütün giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla çalkalayın/duş alın.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/ havalandırma/ tutuşturucu/
malzeme kullanın.
P305+P351 +P338 GÖZ İLE TEMAS/ HALİNDE: Su ile birkaç
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata
uygun şekilde bertaraf edin.
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara
neden olabilir.

KoduMEK
MarkaDenge Kimyevi Maddeler

Size özel hazırlanmış teklifleri kaçırmayın!

Referanslar

Çalıştığımız Başlıca Firmalar